NOTIS PRIVASI

Data peribadi anda yang dilengkapi di dalam borang ini dan lain-lain data peribadi yang diperolehi oleh Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd ("Abbott") pada masa kini atau masa depan,  termasuk maklumat yang kemungkinan disifatkan sebagai data peribadi sensitif di bawah undang-undang (secara kolektif, "Data Peribadi") mungkin akan diproses untuk tujuan pengurusan permohonan keahlian anda, menghantarkan komunikasi mengenai aktiviti promosi atau pendidikan Abbott, untuk memberikan anda maklumat dan berita yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan, penghantaran sampel produk dan baucar Abbott, menerima sebarang maklum balas atau pertanyaan anda mengenai produk Abbott; dan mempertingkatkan produk dan perkhidmatan kami ("Tujuan"). Abbott juga mungkin memproses Data Peribadi anda untuk tujuan tambahan yang berikut:-

  • untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan Abbott;
  • untuk menjalankan penyelidikan pasaran.

(secara kolektif, "Tujuan Tambahan")

Abbott boleh mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga termasuk syarikat gabungan / penyedia perkhidmatan / rakan kongsi perniagaan, yang mungkin terletak di dalam atau di luar Malaysia.

Anda boleh memohon laluan, atau memohon pembetulan Data Peribadi, mengemukakan pertanyaan atau aduan, atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda pada bila-bila masa  dengan mengemukakan permintaan itu kepada Abbott Nutrition Careline melalui panggilan di talian 1-800-88-6233 atau e-mel ke wecare@abbott.com .

Diharap maklum bahawa ia akan menjadi kewajipan anda untuk memberikan Data Peribadi untuk Tujuan tersebut, di mana tanpanya pihak Abbott tidak akan dapat menguruskan permohonan keahlian anda dan/atau menyediakan rangkaian penuh perkhidmatan yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk menyekat persetujuan anda terhadap Abbott bagi menggunakan Data Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan. Jika anda berbuat demikian, harap maklum bahawa kami mungkin tidak dapat menghubungi anda, memaklumkan tentang produk baru kami, aktiviti yang ditaja atau dijalankan oleh Abbott dan/atau pengendalian analisis pasaran.

Dengan memberikan kami Data Peribadi dan persetujuan secara nyata, anda bersetuju dengan syarat yang dinyatakan berhubungan dengan pemprosesan Data Peribadi anda.

true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?